•  

   

  پایداری امنیت غذایی در گرو برنامه ریزی پیش تا پس از تولید

   هدایت اله رحیمی در "اولین نشست قرارگاه امنیت غذایی استان فارس" با بیان اینکه در این برنامه ریزی کارشناسان کشاورزی مدیریت تولید را برعهده دارند، تصریح کرد: در زمینه کنترل قیمت به کمک اتاق اصناف کشاورزی و سازمان صمت نیاز است.

  جانشین فرمانده قرارگاه امنیت غذایی استان فارس با بیان اینکه در این قرارگاه باید چرخه تولید تا مصرف را تجزیه و تحلیل کنیم، اظهار کرد: اطلاعات و آمار باید با حساسیت و دقت به روز رسانی شود تا در آینده نگری نتایج لازم را به دست آوریم.

  او با اشاره به اینکه در قرارگاه امنیت غذایی 12 عضو فعالیت می کند، افزود: 6 نفر در مجموعه جهاد کشاورزی تولید را پیگیری می کنند و سایر اعضا در مدیریت مصرف و بازار همیار و کمک ما هستند.

   رحیمی با اشاره به اینکه راه اندازی اتاق پایش، به منظور مدیریت اقتصادی تولیدات کشاورزی از دیگر برنامه های قرارگاه امنیت غذایی است، افزود: ایجاد دبیرخانه در این قرارگاه به منظور ارتباط مستمر با وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.