همزمان با سومین روز از هفته جهاد کشاورزی، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی،  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از شرکت شیرین دارو بازدید کردند.  

        
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در بازدید از شرکت شیرین دارو گفت: این شرکت جهت گسترش و توسعه خود نقشه راه ترسیم نماید.

احمدعلی کیخا افزود: در صورت تهیه نقشه راه این مطلب در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی مطرح و موارد مورد نیاز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کیخا تاکید کرد:  این شرکت شیرین باید جهت پیشرفت اهداف خود واحد R&D راه اندازی نماید.       

در حاشیه این بازدید معاون وزیر در امور باغبانی گفت: یکی از اولویت های اساسی وزارت جهاد کشاورزی توسعه گیاهان دارویی کم آب بر در سطح کشور است.

محمدعلی طهماسبی افزود: تسهیلات بند الف تبصره 18 برای بهره برداران که اقدام به توسعه گیاهان دارویی کم آب بر می نمایند مدنظر قرار گرفته شده است.

در ادامه بازدید هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: این استان مهد تولید شیرین بیان در کشور و میز ملی شیرین بیان در استان فارس است.

یداله رحمانی افزود: باتوجه به وجود میز ملی شیرین بیان در استان فارس لزوم وجود پژوهشکده تحقیقاتی برای این محصول امری ضروری می باشد.

شرکت شیرین دارو در زمینه تولید پودر و عصاره شیرین بیان فعالیت می‌کند.