به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم : مبارزه با آفت ملخ شب گذشته مورخه 98/03/13 در حدود 150 هکتار از اراضی دشت بچه بازار کوپن و دلی بیگ با حضور فعال مدیر جهاد کشاورزی ، جمعی از مسئولین و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ، مرکز جهاد کشاورزی دهن و شهرداری کوپن آغاز گردید .

گودرزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رستم گفت : برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها و آفات از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات شهرستان استفاده خواهیم کرد .

وی تصریح کرد : با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه کشاورزان و باغداران ، باید این موضوع به‌خوبی مدیریت و رفع شود .

همچنین خاطرنشان کرد: در بحث مبارزه با هجوم ملخ‌ها مردم و باغداران نیز پای‌کار هستند و همه با هم و با بسیج امکانات با این آفت مبارزه خواهیم کرد .

وی با اشاره به اهمیت موضوع مبارزه با هجوم ملخ‌ تصریح کرد : بخشداری‌ها، شهرداری ها ، دهیاری‌ها، مدیریت جهاد کشاورزی ، مرکز جهادکشاورزی دهنو و مردم پای‌کار هستند و ما باید تمام تلاش خود را به‌کار گیریم و با مدیریت واحدی کار مبارزه را تا نابودی کامل این آفت انجام دهیم .

گودرزی مدیر جهاد کشاورذزی شهرستان رستم بر لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی توسط تیم‌های ردیابی و مبارزه در هنگام سم‌پاشی تأکید کرد و گفت : ایمنی و سلامت افراد باید در اولویت قرار گیرد .