به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم : در پی گزارشهای رسیده از ورود آفت ملخ به مناطق دشت بچه بازار کوپن و دلی بیگ شهرستان رستم ، روز دوشنبه مورخه 98/03/13 جلسه مدیریت بحران شهرستان رستم با موضوع ردیابی و مبارزه با ملخ های صحرایی با حضور مدیر , مسئولین ،کلیه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم و مرکز جهاد کشاورزی دهنو , نظام صنفی , مدیر عامل شرکت گودرز و نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان رستم در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رستم برگزار شد.

در این جلسه ابتدا علی گودرزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به ارائه گزارشی تخصصی در خصوص ردیابی و مبارزه با ملخ های صحرایی از طریق سم پاشی پرداخت و ملزومات ادامه عملیات را ماشین آلاتی نظیر تراکتور های مجهز به سمپاش و تانکر آب اعلام نمود .

گودرزی از همه کارکنان جهادکشاورزی ، ادارات تابعه ، نظام صنفی و مدیران عامل شرکتهای تعاونی خواست تا نهایت همکاری در راستای مبارزه با آفت ملخ و آگاهی بخشی به بهره برداران را داشته باشند .

وی افزود : طی چند روز گذشته مسیر ورود ملخ ها و دیگر کانون های احتمالی را شناسایی و برای مقابله با آنها تمهیدات لازم را در نظر گرفته ایم.

وی اظهار امیدواری نمود که با توجه به اینکه قبلا"مسیر ورود و پیشروی این آفت تا حدود زیادی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی مشخص گردیده ، با اقدام به موقع جهت مبارزه با این آفت ، هرچه سریعتر بتوانند مزارع ، باغات و منابع طبیعی شهرستان رستم را از خسات این آفت مصون نگه دارند .