به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت جلسه توجیه اعضای هیئت موسس با حضور اعضای هیئت اجرایی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ‌،رئیس نظام صنفی کشاورزی ،روسای مراکز وسایر همکاران شهرستانی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل شد.
عزیز رحیمی هدف از برگزاری این جلسه را توجیه هیئت اجرایی موسس و همکاران در مدیریت شهرستان و مراکز جهاد کشاورزی در راستای ایجاد توازن بین بخشی و به منظور شکل گیری هیئت مدیره با ترکیب کلیه فعالین و زیر بخشهای کشاورزی عنوان کرد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: که در این جلسه نحوه توزیع میزان شش هزار و ۵۰۰ میلیون ریال سهم مشارکت بخش غیردولتی بین زیربخشهای مختلف زراعت و باغبانی، تشکلها و زیربخش دام، طیور و آبزیان با توجه به میزان نقش آفرینی آنان در تولیدات شهرستان پیشنهاد و مقرر شد اعضای هیئت اجرایی موسس با این رویکرد نسبت به آگاه نمودن و اطلاع رسانی به کشاورزان و بهره برداران اقدام نمایند.
گفتنی است که صندوق توسعه حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان با سرمایه اولیه هزار و 400 میلیارد ریال در این شهرستان در حال تأسیس می باشد