کارشناس GIS و سنجش از دوردفتر فن آوری های نوین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: پیاده سازی نظام پایش مکان محور نقش مهمی در افزایش دقت اطلاعات کشاورزی ایفا می کند.

به گزارش روابط عمومی دفتر فن آوری های نوین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس علی اصغر بذرافکن افزود:

در این میان نقش مسئولین پهنه های کشاورزی انکار ناپذیر است.

شایان ذکر است که کارگاه یک روزه ای  با حضور کارشناس دفتر فن آوری های نوین، معاون فنی، مسئولین پهنه و رابطین GIS شهرستان فراشبند مورخ98/07/13 در محل این مدیریت برگزار گردید.

هدف از این کارگاه آموزش به مسئولین پهنه در خصوص چگونگی انجام راستی آزمایی نتایج طرح برآورد سطح زیرکشت گندم و کلزای شهرستان فراشبند به کمک سنجش از دور در سال زراعی 98-1397 و نحوه کار با نرم افزار گوگل ارث و ذخیره سازی لایه ها می باشد.