مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: از سطح 31 هزار و 650 هکتار هکتار از مزارع این شهرستان 70 هزار تن گندم برداشت شده است.

به گزارش خبرگذاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس ، حمید رشیدی اظهار کرد: بیش از 60 هزار تن گندم مازاد بر مصرف  کشاورزان به صورت تضمینی توسط مراکز خرید تعاون روستایی خریداری و نحویل سیلوی گندم شهرستان شده است.

به گفته وی؛ متوسط تولید در زراعت گندم آبی در این شهرستان، 4600کیلو گرم در هکتار و در کشت دیم حدود 1500 کیلوگرم در هکتار برآورد می شود.

این مقام مسئول ابراز کرد: عملیات برداشت گندم از مزارع این شهرستان توسط 320دستگاه کمباین سنگین و نیمه سنگین انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: ارقام گندم کشت شده در این شهرستان سیروان، دهدشت،کوهدشت، شیرودی، چمران2، مهرگان و کریم است.