مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز گفت: بیش از 1800 پرونده انشعابات موقت در ساخت و سازهای غیر مجاز بنا به آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان انشعابات غیر دائم آب ،برق و گاز جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، ذبیح الله سیروسی تصریح کرد: تا کنون برای 1200 مورد انشعاب موقت آب، 350 مورد انشعاب موقت گاز و 300 انشعاب غیر دائم برق پس از بررسی های لازم پرونده تشکیل و آماده ارسال به دادگستری است.  

این مقام مسئول اظهار کرد: به منظور شناسایی و تشکل پرونده برای انشعابات غیر مجاز در شهرستان شیراز یک گروه متشکل از ده نفر کارشناسان امور اراضی مرکز استان و این شهرستان از ابتدای خرداد ماه گذشته اقدامات لازم را آغاز کرده اند.

به گفته وی؛ با توجه به ماده ۴ قانون مورد اشاره جهاد کشاورزی ظرف مهلت قانونی و حداکثر سه سال بعد از ابلاغ قانون فرصت تعیین تکلیف مستحدثات غیر مجاز و انشعابات واگذار شده را دارد.