مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید از اجرای طرح مقایسه ارقام سیب زمینی برای اولین بار در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح تولید 6 رقم جدید با ارقام شاهد مقایسه خواهد شد.

به گزارش خبرگذاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، سید علی آقا میرطالبی تصریح کرد: ارقام  Alverstone russet ، Primabelle، Rashida،  SABABA،  EWORA  و MOZART از بذور جدیدی است که در این طرح برای مقایسه با دو رقم آگریا و سانته به عنوان شاهد در مزرعه آزمایشی کاشت شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از چهار هزار هکتار از اراضی شهرستان اقلید سالیانه به کشت سیب زمینی اختصاص می یابد، اظهار کرد: بررسی ارقام مختلف این محصول به منظور شناسایی، انتخاب و معرفی بهترین رقم متناسب با اقلیم شهرستان اقلید از مهم ترین اهداف اجرای این طرح به شمار می آید.

 میرطالبی افزود: متوسط عملکرد محصول سیب زمینی در مزارع شهرستان اقلید 40 تن در هر هکتار است که امید می رود با معرفی و توسعه کشت ارقام جدید تولید این محصول با ارزش در هر هکتار افزایش و هزینه های تولید کشاورزان کاسته شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید با یاد آوری اینکه این طرح با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اجرایی شده است، ابراز کرد: امیدواریم با عملیاتی شدن طرح هایی از این دست ریسک تولید در کشاورزی را کاهش و ضریب امنیت غذایی جامعه را افزایش دهیم.