مدیر جهادکشاورزی شهرستان فسا با بیان اینکه در سال جاری بیش از 40هزار تن گندم تحویل مراکز خرید و شرکت‌های تولیدکننده بذر شده، گفت: عملیات برداشت گندم آبی این شهرستان درسطح 9هزار و 400 هکتار به پایان رسید. 

شاهرخ سامانی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده بیش از 75 کمباین  بومی و مهاجر‌ در عملیات برداشت گندم شرکت داشته‌اند و امر برداشت در بهترین زمان ممکن انجام گرفته است. پنج مرکز خرید گندم شامل سه مرکز خرید تعاون روستایی، شرکت غله و خدمات بازرگانی و کارخانه آرد فسا، خرید گندم مازاد کشاورزان را به طور مستمر در سطح این شهرستان انجام دادند.

او افزود:  به رغم خشکسالی و کاهش 600 هکتاری سطح زیر کشت میزان تولید گندم شهرستان فسا درسال جاری در حدود 48هزار تن بود.

شهرستان فسا در ۱۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.