مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: این شهرستان با دارا بودن 16واحد مرغداری تخم‌گذار ، مقاوم دوم تامین تخم مرغ فارس را دارد.

شهابی  با بیان اینکه در حال حاضر 16واحد مرغداری تخم‌گذار به ظرفیت 500هزار قطعه در شهرستان جهرم وجود دارد، افزود این واحدها با تولید 5800تن تخم مرغ در سال نقش به سزایی در تامین تخم مرغ مورد نیاز استان فارس و کشور را دارا هستند.

او افزود: با این میزان تولید تخم مرغ شهرستان جهرم دومین تولید کننده تخم مرغ در فارس است.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شیراز قرار  دارد.