رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: در چهار چوب دستورالعمل یگان حفاظت اراضی کشاورزی تاکید شده که در سطح استان ها با هماهنگی فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی در هر استانی منصوب شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علیرضا اورنگی در آیین معرفی فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس، با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی و به تبع آن سازمان امور اراضی کشور اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها است،گفت: در راستای انجام این وظیفه حاکمیتی و یکی از احکام قانون برنامه ششم مقرر شد که با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، یگان های حفاظت اراضی کشاورزی در سطح کشور تاسیس شود.

به گفته وی، در آذرماه سال گذشته پس از هماهنگی با وزارت کشور، نیروی انتظامی کشور و با تائید ستاد کل نیروهای مسلح رسما یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و در سازمان امور اراضی کشور تاسیس شد.

اورنگی با اشاره به معرفی "سرهنگ امیرعلی رستمی" به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان فارس، افزود: امیدواریم این یگان با هماهنگی با مراجع قضایی و نیروی انتظامی در اجرای وظایف محوله موفق باشد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها، جلوگیری از خرد شدن اراضی، نظارت بر آنچه به عنوان مجوزهای قانونی صادر می شود و همچنین برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز که بدون اعمال قانون در واقع صورت می گیرد از وظایفی است که این یگان به عنوان یک ضابط اجرایی و قضایی در این موضوع در سطح استان انجام وظیفه خواهد کرد.

اورنگی تصریح کرد: آنچه که در دستورالعمل به تایید نیروی مسلح کشور و فرماندهی کل قوا رسیده هدف از تشکیل این یگان اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغی کشور در راستای امنیت غذایی کشور، برخورد با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز در تبدیل و تغییر اراضی حاصل خیز کشور است.

وی افزود: همچنین نظارت بر آنچه که در چهار چوب قانون به عنوان مستحدثات مجاز در بعضی از حوزه ها در عرصه های کشاورزی ایجاد می شود، جلوگیری از خرد شدن اراضی و اجرای بخشی از قانون یکپارچه سازی اراضی به عهده این یگان گذاشته شده است.

 

 

این مقام مسئول ابراز کرد: یک سری وظایف دیگر هم متناسب با وضعیت و شرایطی که در استان ها و یا در کشور وجود دارد به تشخیص رئیس سازمان امور اراضی کشور قابل تفویض به یگان های حفاظت است.

رئیس سازمان امور اراضی کشورگفت: وظیفه همکاران ما در یگان حفاظت اراضی کشاورزی ایجاد ارتباط تنگاتنگ با نیروی انتظامی، مرجع قضایی، سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان در اجرای صحیح این قانون در سطح استان و کشور است.

اورنگی یادآورشد: توسط رئیس پلیس پیشگیری در نیروی انتظامی کشور در سطح ملی و در سطح استان از طریق معاونین ذی ربط شان در نیروی انتظامی، هماهنگی هایی بین حداقل چهار یا پنج یگانی که از نظر نوع و موضوعی ماموریت در حوزه زمین همکاری باید داشته باشند، صورت گرفته است.