به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب در خصوص ویژگی های نقشه های مدیریت پذیر خاک گفت: بر اساس قانون حفاظت از خاک، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک شده است.

 

جهانبخش میرزاوند افزود: تفاوت این نقشه ها با نقشه های تهیه شده قبلی در این است که بهره برداران و کارشناسان عرصه و پهنه تولید، کشاورزان و سایر کارشناسان می توانند از اطلاعات موجود در این نقشه ها در راستای مدیریت پایدار منابع خاک و افزایش تولید استفاده نمایند.

وی یادآورشد: باتوجه به محدودیت ها و تنگناهای مالی و بودجه ای، مقرر است در هر استان با اولویت اراضی کشاورزی زراعی و باغات در چرخه تولید نقشه های مدیریت پذیر خاک تهیه شود.

میرزاوند گفت: تهیه نقشه های مدیریت پذیر خاک در پنج استان فارس، گلستان، ایلام، لرستان و سیستان و بلوچستان به شکل پایلوت آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با بخشنامه ای که از طرف معاونت آب و خاک به کلیه سازمان های جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، از این پس در تمام پروژه های آب و خاک باید دفترچه های مدیریت پایدار خاک تحویل بهره برداران شود.

میرزاوند گفت: یکی ازویژگی های نقشه های مدیریت پذیر خاک داشتن لایه های اطلاعاتی مختلف در قالب سامانه GIS است که در تکمیل نقشه های استانی، منطقه ای و کشوری بکار گرفته خواهد شد.