براساس پیش بینی ها امسال بیش از 35 هزارتن دانه روغنی کلزا در استان فارس برداشت می شود که در مقایسه نسبت به سال گذشته ۴٠ درصد افزایش خواهد داشت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: رتبه اول تولید گل محمدی متعلق به استان فارس است و بر اساس پیش بینی ها امسال بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ هزار تن گل محمدی به صورت غنچه و گلبرگ در این استان تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در مراسم تودیع و معارفه معاون بهبود تولیدات دامی این سازمان گفت: استان فارس با تولید 7 درصد محصولات مختلف دامی، رتبه چهارم تولیدات دامی کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تاکنون ده هزار و 492 تن گندم از مراکز خرید فعال سازمان تعاون روستایی و اداره کل غله در این استان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 17 درصدی داشته است

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان فارس گفت: از ابتدای سال بیش از 3420 تن مرغ مازاد از مرغداران این استان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تاکنون ده هزار و 492 تن گندم از مراکز خرید فعال سازمان تعاون روستایی و اداره کل غله در این استان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد 17 درصدی داشته است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان فارس گفت: توزیع و فروش 909 تن گوشت قرمز و یک هزار و 515 مرغ تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان، در سطح این استان آغاز شده است.

مسئول صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با هماهنگی استانداری فارس و وزارت جهاد کشاورزی همه مجوزهای صادره واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تا پایان اردیبهشت ماه اعتبار خواهند داشت.

زیر مجموعه ها