معاون توسعه مديريت و منابع سازمان جهاد كشاورزي استان فارس گفت: به دنبال توانمند سازی کارکنان هستیم، در همین راستا دوره‌های آموزشی متعددی برای کارکنان و به خصوص مدیران پهنه به عنوان خط مقدم سازمان برگزار شده است.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان فارس گفت: رسالت اصلي ما در سه محور تامين امنيت غذايي کشور، حفاظت از منابع پايه توليد و تامين معيشت و ايجاد اشتغال است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: در حال حاضر 18 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با بیش از 68 میلیارد تومان سرمایه در فارس وجود دارد که به اعضا تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌کند .

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با حضور رئیس، معاونان و جمعی از مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: اصلی ترین هدف علمی، فنی و مهندسی کردن امورکشاورزی است که بر همین مبنا استمرار نظام نوین ترویج را با قوت در دستور کار داریم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت انگور در شهرستان‌های قیروکارزین و جهرم خبر داد.

دوره آموزشی نقش اساسی زنان در ارتقای سلامت و تاثیر مستقیم آن بر کیفیت و سبک زندگی سالم در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: 14 شهرستان فارس درگیر مبارزه با ملخ ها هستند و به همین تعداد شهرستان‌ معین مشخص شده که با بسیج امکانات و تجهیزات شهرستان های درگیر را ساپورت می‌کنند.

زیر مجموعه ها